Balkan Savaşları (1912 - 1913)

a. Dömeke Meydan Savaşı
1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını elde eden Yunanistan Megali İdea amacını hayata geçirmek için Etnikieterya Cemiyeti’ni kurmuştu. Bu cemiyetin kışkırtmaları sonucunda 1896’da Girit’te isyan çıktı. Müslüman Türklere uygulanan zulüm karşısında Osmanlı Devleti’nde büyük tepki
uyandı. İsyan sırasında Yunanistan Girit’e asker çıkardı. Bu durum Osmanlı - Yunan Savaşı’nın çıkmasına neden oldu.Yunan Ordusu Dömeke Meydan Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğratıldı (1897).
Türk ordusuna Atina yolunun açılması Rusya ve Avrupa devletlerini telaşlandırdı. Bu devletlerin girişimiyle İstanbul’da bir konferans toplandı. Bu konferans sonucunda taraflar savaştan önceki sınırlarına çekildi ve Girit’e özerklik tanındı. Başına da Yunanlı vali atandı. Yunanistan savaşla ele
geçiremediği Girit’i II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Osmanlı Devleti’nde yaşanan karışıklıklar sırasında topraklarına kattı (1908).

b. I. Balkan Savaşı
Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yaklaşmasından rahatsız olan İngiltere Reval görüşmesinde (1908) Rusya’yı Balkanlar üzerindeki politikalarında
serbest bırakmıştı. Bunun sonucunda Rusya, Balkan devletleri arasındaki ittifaklarda etkili olmaya başladı.
Rusya’nın kışkırtmasıyla Balkanlarda yayılmacı politikalarına devam eden Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için ittifak oluşturdular.
Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden Makedonya’da Hristiyanlar lehine ıslahatlar yapılmasını istediler. İstekleri kabul edilmeyince 8 Ekim 1912’de
Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne saldırması ile I. Balkan Savaşı başladı.
Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan da art arda savaşa katıldı. Osmanlı Devleti dört cephede birden savaşmak zorunda kaldı. Bulgarlar; Edirne, Kırklareli ve Lüleburgaz’ı ele geçirip Çatalca’ya kadar ilerlediler. Yunanlılar Ege Adalarını ve Selanik’i ele geçirdiler. Makedonya; Sırplar, Karadağlılar ve Bulgarlar tarafından işgal edildi. Osmanlı Devleti ile sınırı kalmayan Arnavutluk, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devleti oldu (1913).
Avrupa devletleri durumu değerlendirmek ve Balkanlardaki savaşı durdurmak amacıyla Londra’da bir konferans toplanmasını sağladılar. Londra Konferansı sürerken İttihat ve Terakki Partisi Babıali Baskını ile hükûmeti ele geçirdi (23 Ocak 1913).
Londra Konferansı’nın sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ arasında Londra Antlaşması imzalandı (30 Mayıs 1913). Bu antlaşmaya göre;

-Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Trakya’nın tamamı Bulgaristan’a verilecek ve Midye-Enez hattı
sınır olacaktı.
-Güney Makedonya, Selanik ve Girit,Yunanistan’a bırakılacaktı.
-Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a verilecekti.

c. II. Balkan Savaşı
I. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesi bölgede siyasi otorite boşluğuna yol açtı. Bulgaristan’ın daha fazla toprak aldığını öne süren Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ birleşerek Bulgaristan’a saldırdılar. Böylece II. Balkan Savaşı başlamış oldu (29 Haziran
1913). Bu savaşta Romanya da Bulgaristan’a savaş açarak savaşa dâhil oldu. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti, Bulgaristan’a savaş
açarak Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı. Her cephede yenilgiye uğrayan Bulgaristan’ın isteği üzerine II.Balkan Savaşı’nı bitiren antlaşmalar imzalandı.

BükreşAntlaşması (10Ağustos 1913)
Bulgaristan ve Balkan devletleri arasında yapılan bu antlaşmaya göre:
-Manastır, Üsküp ve Priştine Sırbistan’a,
-Serez, Drama ve SelanikYunanistan’a,
-Güney Dobruca Romanya’ya bırakıldı.

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında yapılan bu antlaşmaya göre:
-Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktı.
-Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’ın olacaktı.
-Meriç Irmağı iki devlet arasında sınır olacaktı.
-Bulgaristan’da yaşayan Türkler Bulgarlarla eşit haklara sahip olacaklardı.

AtinaAntlaşması (14 Kasım 1913)
Yunanistan ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan bu antlaşmaya göre:
-Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’ın olacaktı.
-Yunanistan’da kalan Türk azınlığın hakları güvence altına alınacaktı.
-Osmanlı Devleti, sınırları kalmamasına rağmen Sırbistan ile de İstanbul Antlaşması'nı imzaladı.
Bu antlaşma ile Sırbistan’da kalan Türklerin hakları güvence altına alınmış oldu.

Kategori: 
Konu ile İlgili Resimler: 
Balkan Savaşları

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.