Farabi ve Eserleri

Türk düşünürü (870-950). Muhammed adında bir Türk komutanının oğludur. Türkistan'da Farab'da doğdu. Asıl adı Ebu Nasr Muhammed Farabi'dir. İlk öğrenimini ülkesinde, yüksek öğrenimini Bağdat'ta yaptı. Farsça, Arapça ve Yunanca öğrendi. Şam'a, Halep'e ve Mısır'a gitti. Farabi, zamanının bütün bilimleriyle ilgilendi. Eski Yunan felsefesini ve özellikle aristo (Aristotales) ve Eflâtun'un (Platon) eserlerini inceledi. Bunlardan yararlanarak çok değerli eserler verdi. Daha çok metafizik üzerinde durdu. Felsefe ile İslâm dini arasın uyuşmazlıkları ve çelişkileri mantık ilkelerine dayanarak gidermeye çalıştı, Farabi, doğayla felsefeyi bir yana bırakarak zihinde felsefeye yöneldi. Ona göre zihinci felsefenin en güvenilir ilkesi Aristo mantığına dayanan akıldır. İnsan zihni, aklın ilkelerine ve mantığın kurallarına uyarak işleyeceği konulan açıklayabilir.

Farabî'nin mantık, psikoloji, siyaset, matematik, geometri, kimya ve doğa ile ilgili yüz üç eseri vardır. Bunlardan başlıcaları: El Me-dinet-ül Fazıla (Erdemli Toplum), el Maanî-âl Akl (Aklın Anlamlan), El Ihsa-ül Ulûm (Bilimlerin Sayımı), Füsus-ül Hikem'dir (Hikmetlerin Özleri).

Farabî'nin eserlerinin dünya ölçüsünde etkileri olmuştur. Batı kaynaklarında adı Latince Alfarabius olarak geçer. İbni Sina ve İbni Rüşt onun etkisinde kalmışlardır.

Kategori: 
Konu ile İlgili Resimler: 
Farabi Kimdir

Yorumlar

farabi nin eserlerini görmek zorundamıyız.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.