Hasan Sabbah Kimdir ?

1035 Yılında İran'ın Kum kentinde doğmuş, Mısır'da Şii Fatımi Devleti tarafından El-Ezher medresesinde yetiştirilerek doğduğu ülke olan İran'a gönderilmiş bir İsmaili önderidir.

Hasan İbn Sabbah, Mısır'da Simyadan Felsefeye, Büyüden ezoterizme kadar birçok alanda eğitim görerek binlerce kişiyi etkileyebilecek bir "dai" haline gelmişti. Birikimlerini İran'ın kuzeyinde bulunan Alamut Kalesi'ni hile ile ele geçirerek uygulama imkanı bulacaktı.

Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Devleti'nin en güçlü olduğu zamanda yaşamıştır. Selçuklu Sultanı Melikşah ve Büyük Münevver vezir Nizamülmülk'ün çağdaşıdır.

Selçuklu Devleti, kurucusu Tuğrul Bey'den beri Bağdat halifesinin koruyuculuğunu üstlenmişti. Maamafih Sünni İslam dünyasının da siyasi gücünü oluşturuyordu. Selçukluların ve Bağdat halifesinin karşısında bulunan en büyük güç ise Şii Fatimi devleti idi. Selçuluları askeri başarı ile mağlup etmesi imkansız olan Fatımiler, Selçuklu gücünü ortadan kaldırmak amacıyla yetiştirdikleri propagandistleri İran’a gönderiyordu. Halkının tamamına yakını Sünni mezhebinden olan İran, bu yetişmiş Şii hocaların etkisiyle Şiileşmeye başlamıştı. Dai adı verilen bu Şii önderlerinin en ünlüsü Hasan Sabah idi.

Hasan Sabbah İran'ın kuzeyinde bulunan Elburz dağları civarındaki Alamut Kalesi'ni savaşsız ele geçirerek burayı İsmailiye mezhebinin merkezi yapmıştı. İran içlerinden topladığı çocuk yaştaki askerleri etkileme gücünü kullanarak uğrunda ölüme gitmeyi göze alabilecek şekilde yetiştirmişti.

Güçlü bir kuruluş oluşturdu. Düşmanlarını fedailerine öldürttü. Söylendiğine göre, adamlarına esrar içirterek her istediğini yaptırdı. Onun için bunlara Haşişiler (esrar içenler) adı verilmiş, Batıniler de denilmiştir. Selçuklu imparatorluğu, Hasan Sabbah'ı ortadan kaldıramadı. Birçok devlet adamı fedailerin hançerleriyle can verdi. Bunlar arasında Nizamülmülk de vardır. Hasan Sabbah, daha başka kaleler de ele geçirdi. Seksen yaşında öldü. Sünni Müslümanlar için İsmailiye tehlikesi, İlhanlı devletinin kurucusu Hülagü Han'ın Alamut kalesini yıkıp yakmasına kadar sürdü.

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.