Tarih Dersi 9. Sınıf Yazılı Soruları (1. Dönem 1. Sınav)

9. Sınıf tarih dersi için hazırlanmış olan 1. dönem 1. yazılı yoklama sınavının A ve B grupları için ayrı ayrı hazırlanmış olan soruları aşağıdadır. Soruların zorluk derecesini tekrar kontrol ediniz.

A GRUBU

1. Aşağıdaki sorularda yer alan boşlukları gereken kelimelerle doldurunuz.

-İnsanoğlu ………………….. devrinin sonlarına doğru mağaralardan çıkıp yerleşik hayata geçmişlerdir.

-Roma rakamı ile 19 (ondokuz) ……………. şeklinde yazılır.

-İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi …………………………………….

-Tarih araştırmalarında elde edilen bilgilerin zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılmasına …………………….. denir.

-Atatürk’ün Tarihe verdiği önemin en önemli göstergesi 1931 yılında kurduğu ………………………………… adlı teşkilattır.

2. Tarihin tanımını yaparak Tarihi olaya ve olguya birer örnek veriniz.
3. Tarihi çağların adlarını (yazının bulunmasından sonrakiler ) ve o çağları başlatan olayları yazınız. (Tarihlerini yazmaya lüzum yok)
4. Tarih öncesi devirlerden Orta Taş Devri hakkında kısaca bilgi veriniz. (3 maddelik bilgi)
5. Türklerin Kullandıkları takvimlerin adlarını yazarak Rumi takvim hakkında bilgi veriniz.
6. Tarihe yardımcı olan aşağıdaki bilim dallarının anlamlarını birkaç kelime ile karşısına yazınız.

-Arkeoloji :                             Epigrafya :                                  Felsefe:

-Filoloji:                                  Onomastik:                                 Paleoğrafya:

-Antropoloji:                          Numizmatik:                       Ekoloji:                  Heraldik:

7. Tarih Biliminin 5 yönteminin adını sırasıyla yazarak sadece tenkit yönteminin niçin yapıldığını belirtiniz.

8. Aşağıda yer alan boşluklara uygun isimleri yerleştiriniz.

Tarih yazıcılığının dünyada bilinen en eski ismi İyonyalı tarihçi ……………………… tır/tur.      Osmanlı tarihinde ise tarih yazıcılığı …………………… ile başlamıştır.

9.  Aşağıdaki ifadelerin başlarına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.

            - (  ) Yazılı kaynaklar her zaman doğru bilgi içerir.

            - (  )  Padişah Fermanları birinci elden kaynaklardır.

            - (  )  Güneş yılı esaslı ilk takvimi Mısırlılar kullanmışlardır.

            - (  )  31 Aralık 1974 tarihi 20’nci yüzyılın dördüncü çeyreğinin ilk günüdür.

            - (  )  Tarihi bilgiler günümüz şartlarına göre değerlendirilmelidir.

 

10. Geçmişten günümüze tarih biliminin geçirdiği aşamaları yazarak bunlardan öğretici tarih nedir bir  cümle ile izah ediniz.

 

B GRUBU

1. Aşağıdaki sorularda yer alan boşlukları gereken kelimelerle doldurunuz. (Her biri 2’şer puan)

-İnsanoğlu tekerleği …………………………….devrinden itibaren kullanmaya başlamıştır.

-Roma rakamları ile 14 (on dört ) ……………. şeklinde yazılır.

-Tarih öncesi çağların adlandırılması ……………………………………. göre yapılmıştır. (neye göre)

-2. yüzyıl ……………. yılında başlar.

-Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan, bu olayı gören ve olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere ……………………………………denir.

-Anadolu’daki ilk köy yerleşimi ……………………………………… dir / dır / dür.

-Tarihi Çağlar …………………….. ile başlar. (gelişme)

-Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserleri ………………………… dir.

2. Tarih öncesi çağlar kaça ayrılır alt kategorileri ile birlikte sadece adlarını yazıp  Yeni Taş ( Neolitik ) hakkında 5 maddelik bilgi veriniz. (10 puan)
3. Türklerin kullandıkları takvimlerin adlarını yazarak Hicri takvim hakkında 2 maddelik bilgi veriniz. (10 puan)
4. Aşağıda yer alan tarihe yardımcı bilim dallarını birkaç kelime ile izah ediniz. (Her biri 1’şer puan)

-Heraldik:                                Onomastik:                             Antropoloji:

-Etnoğrafya:                            Nümizmatik:                          Arkeoloji:                        

-Karbon14:                  Epigrafi:                     Paleoğrafya:                           Felsefe:

5. Aşağıdaki ifadelerin başlarına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (Her biri 2’şer puan)

-(  ) İlk Çağ Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.

-(  ) Tarihi tarafsız bir bilim yapan en önemli unsur, yer ve zaman belirtmesidir.

-(  ) Osmanlı devletinin adalete önem veren bir devlet olması bir olgudur.

-(  ) 1450 yılı onbeşinci yüzyılın üçüncü çeyreğindedir.

-(  ) Rumi Takvim Selçukluların kullandığı güneş yılı esaslı bir takvimdir.

6.

a) Tarihin tanımını yapınız. 

b) Tarihi konuların tasnif edilmesinin (sınıflandırılmasının) nedenini tek kelime ile izah ediniz.

c) Konusuna, zamana ve mekana göre yapılan tarih tasniflerine birer tane örnek veriniz.

7. Tarih biliminin geçirdiği aşamaları yazarak (3 adet) hikayeci tarih hakkında kısaca bilgi veriniz.
8. Tarihi olay ve olguya birer örnek veriniz. 
9. Tarih biliminin yöntemlerinin adlarını yazarak (5 tane) bunlardan  tahlil metodunu bir cümle ile izah ediniz. 
10. Atatürk’ün tarihe verdiği önem gereği kurduğu kurumun adı nedir? Yazınız.

Yorumlar

bu hangi okulun yazılı sorularııııı...

cevapları olsa çok iyi olurdi

sınav sonuşları verin..

bu kaçıncı sınıf?

sorular güzel ama cevaplar yok bumbumbasgaza

Yeni yorum ekle